Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Mithi Yoga

Frederiksvej 35 st. th

2000 Frederiksberg

Tlf. 40 53 83 08

CVR. nr. 337 952 97

Etableret: 2011

Reg. nr. 2107 

Konto: 0715 246 155

 

Priser og betaling

Betaling modtages via webshoppen på www.mithiyoga.dk og som bankoverførsel eller via MobilePay/Swipp til 4053 8308

Alle priser angives i DKK ekskl. moms. Købesummen forfalder til betaling på den på fakturaen angivne forfaldsdag. 
Ved betaling med bankoverførsel, anses betaling for sket når pengene er tilgængelig på den af Mithi Yoga angivne konto. Ved forsinket betaling beregnes morarente med den til enhver tid gældende procesrente.

Levering

Den aftalte ydelse leveres på det aftalte tidspunkt med mindre der aftales andet. Deltagelse i al undervisning, kurser, retreats og yogarejser er på eget ansvar.

Holdundervisning:

Klippekort har en gyldighed på 9 måneder fra købsdatoen. Ubrugte klip kan ikke ombyttes eller refunderes. Afbud skal ske senest 5 timer før på sms eller mail ellers koster det et klip. 

Afbud på dagen skal sendes som SMS til Tlf. 4053 8308 

Kurser, workshops og retreats

Endelig aftale om kundens deltagelse i kurser, uddannelse, workshop og lignende (herefter Kurser) er først indgået, når Mithiyoga har modtaget kundens betaling.

Kurser afholdes på den af Mithiyoga bekræftede dato. Kunden er berettiget til at overdrage en Kursusplads til tredjemand, hvis kunden er forhindret i at deltage.

Tilmelding til Kurser er bindende og kan alene afbestilles mod betaling af et afbestillingsgebyr. Ved afbestilling 22 dage eller tidligere før afholdelsen af et Kursus beregnes et afbestillingsgebyr på 15 % af den betalte købesum. Ved afbestilling 21 dage eller senere før afholdelsen af et Kursus beregnes et afbestillingsgebyr på 50 % af den betalte købesum. Ved afbestilling 7 dage eller senere før afholdelsen af et Kursus beregnes et afbestillingsgebyr på 100 % af den betalte købesum. Afholdes det pågældende Kursus igen på et senere tidspunkt, har kunden ved afbestilling 7 dage eller senere før afholdelse af det oprindelige Kursus ret til at deltage på Kurset på et senere tidspunkt, hvis der er ledige pladser.

Indholdet af plancher, slides, kursusmateriale, opskrifter og lignende (herefter Kursusmateriale), der udleveres til kunden i forbindelse med kurser skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Kursusmaterialet er personligt og må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er tiltænkt, herunder og i særdeleshed må det ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Mithiyoga.

Særlige vilkår

Depositum refunderes ikke ved afbestilling senere end 15 dage før afholdelsesdagen.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået. Der ydes ikke fortrydelsesret efter ydelsen er leveret. Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives sendes skriftligt til info@mithiyoga.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. 

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik) 

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn 

Adresse 

Telefonnummer 

E-mail adresse 

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Mithi Yoga og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. 

Oplysninger afgivet til webshoppen på Mithiyoga.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Mithiyoga har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. 

Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Mithiyoga via e-mail til info@mithiyoga.dk 

Force majeure

Mithi Yoga er i intet tilfælde ansvarlig for mangler, forsinkelse eller andre skader, hvis sådan skyldes forhold, som Mithiyoga ved aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder krig, terror, hærværk, ildsvåde, blokade, beslaglæggelse, mobilisering, import- og eksportrestriktioner, politiske uroligheder, strejke, lockout, valutarestriktioner, mangel på arbejdskraft eller vareleverancer, usædvanlige naturbegivenheder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører eller lign.